HeaderYargici
 
 
 
 
 
 
     
 

YtongLogoUrunler

 
 

YTONG KONUT SİSTEMİ PROJELENDİRME ESASLARI

 
 

Temeller
Ytong Konut Sistemi temel projeleri, “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” in kurallarına uyularak yapılır. Söz konusu yönetmelik temellerin mütemadi temel sistemi veya hesap yöntemi kullanılarak radye temel sistemi ile teşkil edilebileceğini öngörmektedir.


Zemin Cinsi

Tanımlama

Qu Serbest Basınç Direnci Kg/cm²

A

1. Masif volkanik kayaçlar ve ayrışmamış sağlam metaformik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar.
2. Çok sıkı kum, çakıl.
3. Sert kil ve siltli kil.

>10

--
>4

B

1. Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksiz düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar.
2. Sıkı kum, çakıl.
3. Çok katı kil ve siltli kil.

5 - 10

--
2 - 4

C

1. Yumuşak süreksiz düzlemleri bulunan çok ayrışmış metaformik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar.
2. Orta sıklıkta kum, çakıl.
3. Katı kil ve siltli kil.

<5

--
1 - 2

D

1. Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak ve kalın alüvyon tabakaları, bataklık tipi veya çamur dipli deniz doldurulması ile oluşan zeminler ve dolgu tabakaları.
2. Gevşek kum.
3. Yumuşak kil, siltli kil.

--


--
<1

Kaynak: Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
Detay: Temel ebatlarında esas alınan zemin grupları
1. Zemin Gruplarına Göre Temel Boyutları
.wmf - .dwg
2. Zemin Gruplarına Göre Temel Boyutları_1
.wmf - .dwg
3. Zemin Gruplarına Göre Temel Boyutları_2
.wmf - .dwg
Duvarlar
1. Ytong Taşıyıcı Düşey Duvarlar çift sıra çelik hasır donatılı olarak, maksimum 300 cm yükseklikte, 60 cm eninde ve 15, 17.5, 20, 22.5, 25 cm kalınlıklarda üretilirler.
2. 300 cm’yi aşmamak kaydı ile 1 cm ara ile her boyda üretilebilen Ytong Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları, yükseklik tasarlamada büyük kolaylık sağlamaktadır.
3. Ayrıca 10 ve 12.5 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan donatılı bölme duvar elamanları da üretilebilmektedir.
4. Planlar, projelendirme esnasında standart genişlik olan 60 cm’lik modüllerin yanyana getirilmesi ile oluşturulmalıdır.60 cm’den az genişlikte modül gerekli olduğunda, üretim sonrası kuru kesim yapılarak elde edilebildiği için tasarımda kolaylık sağlayabilmektedir. Ancak, kesimli modüller hem zaman kaybına hem de projenin ekonomik olmasına engel olduğu için en az sayıda kullanılmalıdır.
5. Pencere veya kapı boşluklarının herbirinin plandaki uzunluğu 3 m’den fazla olmamalıdır. (Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik madde 10.3.4.1) Bu açıklığın aşıllması zorunluluğu doğması halinde her iki tarafta da betonarme düşey hatıllar oluşturulmalıdır. Herhangi bir taşıyıcı duvarın planda kendisine dik olarak saplanan taşıyıcı duvar eksenleri arasında kalan mesnetlenmemiş uzunluğu, birinci derece deprem bölgesinde 5.5 m’yi, diğer deprem bölgelerinde ise 7 m’yi geçmemelidir. (Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik madde 10.3.4.1)
6. Ytong Konut sistemi ile bir yapı tasarlanırken taşıyıcı duvarların olabildiğince üst üste gelmesine dikkat edilmelidir. Üst üste gelmeyen taşıyıcı ve bölücü duvarların altına taşıma gücü yüksek çelik veya betonarme taşıyıcı kiriş oturtulmalıdır. Olabildiğince konsollardan kaçınılmalı, mutlaka yapılması gerekiyorsa da konsol uçları betonarme veya çelik kolon ve payandalarla desteklenmelidir.
7. Taşıyıcı duvarlar birbirlerine betonarme bir hatılla bağlanmalıdır. Bu hatılların genişliği duvar genişliğinde olmalı ve yüksekliği en az 20 cm olmalıdır. Bkz. hatıl detayları
8. Kapı ve pencere lentoları için üst betonarme hatıllar bu açıklıklarda aşağı doğru sarkıtılarak oluşturulmalı ve yapıya ayrı bir emniyet kazandırılmalıdır.
9. Kapı ve pencerelerin yan kenarlarında ve üstlerinde çeşitli kalınlık, genişlik ve boylarda söve elemanları Ytong donatılı elemanlarla oluşturulabilir.
Döşemeler
Ytong taşıyıcı döşeme ve çatı elemanlarını kullanırken kalınlık/yük/açıklık tablosundan yararlanılmalıdır.
Taşıyıcı döşeme ve çatı elemanları, 600 cm’yi aşmamak kaydıyla 1 cm ara ile her boyda üretilebildiğinden tasarımda büyük kolaylık sağlamaktadır. Döşeme ve çatı elemanları, hacimlerin kısa yönünde ve farklı eksende dizilip minimum kalınlıklar kullanılmalı, yapıda hafiflik, deprem emniyeti ve ekonomi sağlanmalıdır. Bkz şekil (çatı elemanları montaj planı.wmf)

YTONG DONATISIZ MALZEMELER : YTONG DONATILI ELEMANLAR : YTONG KONUT SİSTEMİ :
Duvar Blokları Çatı ve Döşeme Elemanları Sistem Tanıtımı
Taşıyıcı Blok Duvarlar Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları Projelendirme
Asmolen Bloklar Yatay ve Düşey Duvar Elemanları Uygulama
Yalıtım Plakları Ytong Bölme Panoları Yapım Aşamaları
U Bloklar Lentolar Hazır Konut Modelleri
Ytong Örgü Tutkalı Söveler Deprem Raporu
Ytong El Aletleri Ytong Donatılı Elemanları El ve Montaj Aletleri Erol Evgin'in Kaleminden Ytong
     

 

 

 

Anasayfa I Ürünler I Hizmetler I Referanslar I İletişim I Hakkımızda

info@yargiciinsaat.com