HeaderYargici
 
 
 
 
 
 
     
 

YtongLogoUrunler

 
 

YTONG KONUT SİSTEMİ UYGULAMA ESASLARI

 
 

Temeller
Ytong konut sistemi ile yapılacak bir yapının temelleri ve su basmanı yapılırken Ytong modülasyon planına uygun olarak, duvar-temel bağlantı filizleri konmalıdır. Söz konusu filizler su basman betonu döküldükten hemen sonra ve beton henüz sertleşmeden konmalıdır.
Duvar - temel bağlantı filizi detayları


Duvarlar
1. Ytong donatılı düşey duvar elemanları, betonarme su basman hatıl üzerine konmadan önce, zemin ince bir çimento harç ile tesviye edilerek oturtulmalıdır. Montaja binanın köşesinden başlanmalı, buradan iki eleman birbirine dik olarak konduktan sonra köşeden köşeye, köşeden pencere boşluğuna veya köşeden kapı boşluğuna doğru montaj sürdürülmelidir.
2. Ytong donatılı düşey duvarlar, damlalık yapabilmek için, su basman betonundan 2 cm dışarıya taşacak şekilde monte edilmelidir.
3. Montajın istenilen hassasiyetle yürütülebilmesi için ahşap bir mastar köşeden köşeye yere tesbit edilmeli ve montajdan önce hataları gidermek için zemine eleman genişlikleri işaretlenmeli ve montajın bu işaretlere uygun gittiği kontrol edilmelidir.
4. Duvar elemanları monte edilirken terazisine ve gönyesine tam olarak getirilip birbiriyle iyice bitişmesi sağlandıktan sonra ahşap desteklerle takviye edilmeli ve her iki köşedeki iki eleman köşe kancaları ile birbirine tutturulmalıdır. Bkz şekil (Düşey duvar köşe birleşimi–1 ve Düşey duvar köşe birlesimi–2)
5. Pencere altlarında parapet düşey duvar elemanları, taşıyıcı düşey duvar elemanlarına Şekil’deki gibi sabitlenmelidir.
(Taşıyıcı Düşey Duvarlarda Gizli Hatıl Teşkili.wmf)
6. Duvar montajı tamamlandıktan sonra, düşey şerbet kanallarının şerbetleme işlemine geçilmeli ve şerbetleme öncesi kanallar ıslatılmalıdır.
7. Sonrasında çimento ve ince kumdan oluşan oldukça akıcı şerbet, 10 cm boşluk kalıncaya kadar kanallara doldurulmalıdır.
8. Şerbet kanallarına doldurulan şerbet tamamıyla donmadan duvar-hatıl filizleri kanala yerleştirilmelidir. Şerbetleme işlemi tamamlandıktan ve her bir elemana üst kalınlıktan ikişer adet 30 cm uzunluğunda 12lik inşaat demiri çakıldıktan sonra betonarme hatıl kalıpları çakılmalı ve hatıl donatıları döşenmelidir.
9. Betonarme hatılların genişliği, üzerinde durduğu duvarların genişliğinde ve en az 20 cm yüksekliğinde olmalıdır.
10. Betonarme hatıl betonları döküldükten sonra prizini alıncaya kadar destekler sökülmemeli ve duvar üzerinde herhangi bir işlem yapılmamalıdır.
11. Betonarme hatıl betonları tamamıyla donmadan, hatıl-üst duvar ve hatıl-döşeme filizleri konmalıdır.
12. Betonarme hatıllar tamamıyla prizini aldıktan sonra döşeme veya çatı elemanlarının montajına geçilmelidir.
Döşemeler
1. Döşeme ve çatı elemanları betonarme hatıllara min 7 cm, çelik mesnetlere ise min 5 cm oturtulmalı, betonarme hatıllar önce temizlenmeli sonra ~1 cm kalınlığında akıcı olmayan bir harç konmalı, sonrasında döşeme ve çatı elemanlarının montajına geçilmelidir. Çelik mesnetler için harç kullanılmamalıdır.
2. İnsan gücünü aşan ağırlıktaki elemanlar bir mobil vinç ile monte edilmelidir. Montaj için gerekli olan montaj aletleri Ytong firması tarafından temin edilebilmektedir.
3. Ytong döşeme ve çatı elemanları ters monte edilmemeli montaj (Çatı ve Döşeme Plağı Montajı. wmf) sonrası elemanlar üzerinde bulunan yazılar okunur durumda olmalı ve üstte bir şerbet kanalı oluştuğuna dikkat edilmelidir.
4. Döşeme veya çatı elemanları dizildikten sonra takozlar (Deprem Takozu Detayı. wmf) oluşturulmalı ve sonrasında döşeme donatıları konmalıdır.
5. Bir ucu mesnetlerdeki hatıllara bağlanmış 10’luk inşaat demiri, döşeme elemanlarının şerbet kanalı boyunca kanala uzatılmalı ve harçlamaya daha sonra geçilmelidir.
6. Şerbetleme öncesi kanallar temizlenmeli, bir miktar sulanmalı ve daha sonra da 300 doz çimento-kum karışımlı harç kanallara dökülmelidir. Harç işlemi aşırı güneş veya don etkisinde yapılmamalı, priz tamamlanıncaya kadar ıslak tutulmalı, üzerinde gezilmemeli, sarsıntıya maruz kalmamalıdır.
7. Döşeme alanında boşluk oluşturabilmek için Şekil’deki (Döşeme Alanında Çelik Bant ile Boşluk Oluşturulması. wmf) detay uygulanmalıdır.
8. Montajı tamamlanmış elemanlar üzerinde çekiç ve keski ile işlem yapılmamalıdır.
9. Ytong donatılı döşeme ve çatı elemanları munzam yayılı yüke göre dizayn edilmişlerdir.
Bundan ötürü noktasal yüklerden kaçınılmalı, ağır alet ve aksamlar mesnetler üzerine konmalı veya kalas atarak yükün muhtelif elemanlara dağılması sağlanmalıdır.
10. Ytong donatılı döşeme ve çatı elemanları firmanın bilgisi dışında kesilmemeli, boydan kısaltılmamalı ve tarif edilen ölçülerin (Çatı ve Döşeme Elemanlarında Boşluk Oluşturma) dışında oyuklar açılmamalıdır.

YTONG DONATISIZ MALZEMELER : YTONG DONATILI ELEMANLAR : YTONG KONUT SİSTEMİ :
Duvar Blokları Çatı ve Döşeme Elemanları Sistem Tanıtımı
Taşıyıcı Blok Duvarlar Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları Projelendirme
Asmolen Bloklar Yatay ve Düşey Duvar Elemanları Uygulama
Yalıtım Plakları Ytong Bölme Panoları Yapım Aşamaları
U Bloklar Lentolar Hazır Konut Modelleri
Ytong Örgü Tutkalı Söveler Deprem Raporu
Ytong El Aletleri Ytong Donatılı Elemanları El ve Montaj Aletleri Erol Evgin'in Kaleminden Ytong
     

 

 

 

Anasayfa I Ürünler I Hizmetler I Referanslar I İletişim I Hakkımızda

info@yargiciinsaat.com