Yargıcı Banner
 
 
 
 
 
 
     
 

YARGICI İNŞAAT

 
 

ALÇISIVA YAPILMASI

 
 

Ön Hazırlık:
- Pencere denizlikleri ve diğer cephe elemanları koruyucu bant ile örtülmelidir.
- Düzgün - temiz pencere ve kapı köşe bitişleri için sıva köşe profili kullanılmalıdır.

Alt Yüzey Hazırlığı:
- Tüm alt yüzey sağlam, yük taşımaya uygun, düz, temiz, kalıp yağlarından ve pürüzlerden arındırılmış olmalıdır.
- Yüksek hava sıcaklığı ve sert rüzgar olan ortamda alt yüzey önceden ıslatılmalıdır.
- Brüt tavan ve duvar yüzeylerin, yüzeye daha iyi yapışmayı sağlayan özel donatı sıvası ile kaplanarak 5 mm’lik dişli mala ile taranması veya brüt beton astarı ile astarlanarak pürüzlendirilmesi önerilir. Alçısıva uygulaması, hava şartlarına göre 24-72 saat sonra yapılmalıdır.

Karışım:
- Karışım, el veya tercihen düşük devirli elektrikli karıştırıcı ile yapılmalıdır.
- Temiz bir kaba önce su koyulur. Alçısıva malzemesi, su üzerine sepelenir. Alçının ıslanması beklenir.
- Topak kalmayıncaya kadar el veya elektrikli karıştırıcı ile karıştırılır.
- 3 – 5 dakika beklenir ve homojen bir karışım elde etmek için tekrar karıştırılır.
- Karıştırma esnasında veya karışımdan sonra hazırlanan sıva içersine herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.

Sıva köşe profillerinin montajı:
- Sıva kalınlığına bağlı olarak seçilen köşe profillerin tüm yüzeyi sıvaya gömülerek yerleştirilmelidir.

Alçısıva Uygulaması:
- Belirlenen sıva kalınlığına göre kullanılacak olan anolar, mastar boyunu ve yüzey yüksekliğini aşmayacak aralıklarla yerleştirilir.
- Anolar arası düşey olarak doldurulur. Böylece mastar aralıkları belirlenmiş olur.
- Hazırlanan harç sıva küreği üzerine konup ano kalınlığına göre yüzeye kürekle bastırılarak veya malayla atılarak yayılır.
- Harcın fazlası da sıyrılarak alınır. Bu işlemden sonra yüzeydeki harç, olduğu gibi bırakılır ve diğer ano aralıklarının dolgusuna geçilir.
- Kolon, kiriş, hatıl vb. birleşim noktalarında ve çatlak oluşma riski yüksek olan bölgelerde, sıva donatı filesi yüzeye gömülerek yerleştirilir ve dane kalınlığı kadar sıva ile kaplanır.
- Uygulama kalınlığı tek kat için min. 5 mm, max. 2,0 cm olmalıdır.Kalınlık 2,0 cm’den fazla ise, ikinci kat ilk kat prizini almadan yine max. 2,0 cm kalınlığında uygulanır.
- Mastarlama işleminden yaklaşık 50 dakika sonra sıva yüzeyi çelik mala, iç köşeler ise köşe rendesi ile traşlanarak düzeltilir.
- Yüzey, sertleştikten sonra son kat saten alçı ile perdahlanarak boya işlemine hazır hale getirilir.
yerleştirilir ve dane kalınlığı kadar sıva ile kaplanır.

Hava Şartları İle İlgili Uyarılar:
- Uygulama ve kuruma süresi boyunca hava sıcaklığının + 5 ºC’nin altına düşmemesi gerekmektedir.
- Rüzgarlı havalarda sıva alçısı aşırı hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.

 

 

 

Anasayfa I Ürünler I Hizmetler I Referanslar I İletişim I Hakkımızda

info@yargiciinsaat.com