HeaderYargici
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 

ÜRETİM TEKNİĞİ

 
 

Ytong kuvarsit, çimento, kireç, kabartıcı madde ve suyun karışımından elde edilmektedir.
Mikron mertebesinde granülometrik dağılıma sahip kuvarsit ve/veya kum; çimento kireç, alüminyum tozu ve su karıştırıldıktan sonra elde edilen karışım 6 metre boyundaki formelere (kalıplara) dökülür. Karışımın, içinde bulunan kirecin su ile reaksiyona girmesi sonucu yüksek ısı enerjisi açığa çıkar. Açığa çıkan bu ısı ve alüminyum tozunun reaksiyonu sonucunda hammadde karışımı kabararak gözenekli yapıya sahip Ytong 1. proses yan ürünü elde edilir.
Kabaran ve gözenekli bir yapı kazanan bu kütle, belli bir sertlik kazandıktan sonra otomatik kesme makinasında çelik teller yardımıyla, TSE-EN standartlarına uygun ölçülerde milimetrik olarak kesilir.
Önyapımlı donatılı elemanların çelik hasırları, statik hesaplarla projelendirilir ve otomatik punto kaynak makinalarında hazırlanır. Hazırlanan çelik hasırlar antikorozif malzeme ile kaplanıp, döküm formelerine monte edildikten sonra üzerlerine Ytong karışımı dökülür.
Belli sertlikte kesim işlemi tamamlanan ürün yüksek basınç mukavemetine erişmesi için otoklavlarda, 12 atmosfer basınç ve 190 °C sıcaklıktaki doymuş buharla 11–12 saat süre ile sertleştirilir.
Malzeme otoklavlardan çıktıktan sonra, TSE-EN standartlarına uygun mukavemet ve hacim sertliğine ulaşmış olur.
Bundan sonra otomatik boşaltma makinalarında paketlenir, stok sahasına alınır ve bir gün bekletildikten sonra sevk edilir.
Ytong ürünleri TSE Uygunluk Belgesine sahiptir.
Yönetimden üretime, verimlilikten müşteri hizmetlerine kadar tüm faaliyetlerinde çağdaş, evrensel sistemleri benimsemiş olan Ytong, yıllardır uyguladığı bu temel ilkeler sayesinde, sektöründe TS EN ISO 9002:1994 belgesini almaya hak kazanan ilk kuruluş olmuştur. 2003 yılında ise kalite belgesini TS EN ISO 9001:2000 standartlarına göre almaya hak kazanmıştır.
Ytong ürünleri 2005 yılında, onaylı kuruluş ‘Brandenburgische Technische Universität Cottbus’ tarafından Gazbeton harmonize standardı TS EN 771-4’e göre denetlenerek CE sertifikası almaya hak kazanmıştır.

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Yüksek Isı Yalıtımı Sağlar
Hacminin %84’ü kuru hava dolu gözeneklerden oluşan YTONG, donatılı beton, yatay delikli tuğla ve briketten daha hafif bir yapı malzemesi olduğu için ısı yalıtımı özelliği de bu malzemelere göre daha iyidir. YTONG ile yapınız yazın serin, kışın sıcak olur.
Ytong'un ısı yalıtımını sağlayan unsur, küçük gözenekler arasında sıkıştırılmış kuru havadır. Hacminin %84'ü içinde kuru hava bulunan gözeneklerden oluşan ve kuru birim hacim ağırlığı kullanım amacına göre 300–600 kg/m³ arasında değişen Ytong, doğal olarak ilave yalıtım malzemesine gerek duymadan ısı yalıtımı sağlayan bir kâgir yapı malzemesidir.
Hafiftir - Depreme Dayanıklıdır
Kuru birim hacim ağırlığı 400 kg/m3 olan YTONG yapı malzemeleri, yapınızı hafifleterek deprem emniyetini artırır. Yapı malzemeleri birim ağırlıklarına bağlı olarak farklı özellikler gösterirler;
• 100 kg/m³ birim ağırlığa kadar olan malzemeler yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip olmalarına karşın taşıma güçleri yoktur.
• 800–2.000 kg/m³ birim ağırlıktaki yapı malzemeleri ise yüksek taşıma gücüne karşın ısı yalıtım özellikleri kötüdür.
Bu özellikleri nedeni ile bahsedilen malzemelerin yapıda ancak birlikte ve çok katmanlı ya da sandviç tabir edilen boşluklu duvar tipinde kullanılması zorunlu olmaktadır. Nitekim bu gruba giren gazbeton dışında kalan yapı malzemeleri ısı yalıtımı şartlarını yerine getirebilmek için yalıtım takviyesi ile çok tabakalı olarak kullanılabilmektedir. Çok tabakalı duvar ise işleme güçlüğü, maliyet, detay sorunları, deprem güvenliği, buhar kondenzasyonu gibi sorunları da beraberinde getirmektedir.
Ytong 400–600 kg/m³ birim ağırlıkta malzemeler grubuna girmekte, her iki grubun da özelliklerine sahip bulunmaktadır. Nitekim bugün Ytong Türkiye'de ve Dünya'da tek katmanlı olarak ısı yalıtım yönetmeliklerinin öngördüğü yalıtım şartlarını karşılayabilmekte, taşıyıcı görevini yerine getirmekte, ve yapılarda deprem güvencesi sağlamaktadır.

Kolay İşlenir
YTONG ahşap gibi kolayca işlenebilen bir malzemedir. Matkap ile delinebilir, testereyle kesilebilir, rendelenebilir, çivi çakılıp vidalanabilir, tesisat için kolaylıkla kanallar açılabilir. Malzeme firesini azaltarak, işçilik ve zaman tasarrufu sağlar.
Milimetrik Ölçülerdedir
YTONG, üretimi sırasında özel makinelerde milimetrik hassasiyetle boyutlandırılır. Düzgün yüzeyli olması nedeniyle sıva yükünü ve maliyetini azaltır.
Malzemenin düzgün yüzeyli olması nedeniyle yalnız perdah sıva ile yetinilmesini sağlar. Sıva kalınlıklarının azaltılmasıyla işçilik ve zamandan tasarruf sağlanır.
Duvarların iç yüzeyine 1 cm kalınlıkta alçı sıva dış yüzeyine önce serpme tabakası, sonra 1,5 cm kalınlıkta çimento takviyeli kireç harç sıva yapılarak binalarımızı istenmeyen tonlarca yükten kurtarır.
Çevre Dostudur
YTONG kuvarsit, çimento, kireç ve su gibi doğal hammaddelerden üretilir. Avrupa Topluluğu ülkelerinde Çevre Dostu İnşaat Malzemesi Çalışma Grubu işaretini taşır. Ytong'un kalite sistemi, ürün kalitesi ve üretim şartlarının AB standartlarına uygunluğu; CE sertifikası ile onaylanmıştır.
Ytong kullanımının yaygınlaşmasının çevre korumasına çok önemli katkıları vardır.
Üretim sürecindeki enerji tüketimi miktarı ve atık maddeler ile çevreye verilen zarar incelendiğinde Ytong'un neden en uygun malzeme olduğu açıkça görülebilir. Ytong üretiminde hava kirliliği, emisyon sınırları alt seviyededir.
Ytong, hammaddelerin kapalı devre sistemler içinde otomasyona dayalı modern proseslerden geçirilmesi ile elde edilir. Üretim, beton tekniğinin geliştirilmiş bir prosesi olup, sıvı atık teknolojik olarak söz konusu değildir. Üretim aşamasında çıkan katı atıklar ise çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar üretimde kullanılmaktadır.


1 m³ ürün elde etmek için gerekli hammadde miktarı

1 m³ ürün elde etmek için gerekli enerji miktarı

Detaylı incelemek için grafiklere tıklayınız...

Sağlıklı İç Mekânlar Yaratır
Bünyesindeki milyonlarca gözenek yapının nefes almasını sağlayarak, rutubetlenmeyi önler, konfor düzeyini artırır.
Sağlamdır
YTONG Yapı Malzeme ve Elemanları, inşaat teknolojisinin gerektirdiği çeşitli mukavemet sınıflarında imal edilir. YTONG ile yapılan döşeme, duvar ve çatılar sağlamlık ve statik özellikleri ile kusursuzdur.
Yanmaz
YTONG ürünleri, DIN 4102’ye göre A1 sınıfı “yanmaz” yapı malzemeleri sınıfındadır. 1.000 ºC'ye kadar ateşe dayanıklı olan YTONG, yapılarda yangın emniyeti sağlar.

YTONG DONATISIZ MALZEMELER : YTONG DONATILI ELEMANLAR : YTONG KONUT SİSTEMİ :
Duvar Blokları Çatı ve Döşeme Elemanları Sistem Tanıtımı
Taşıyıcı Blok Duvarlar Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları Projelendirme
Asmolen Bloklar Yatay ve Düşey Duvar Elemanları Uygulama
Yalıtım Plakları Ytong Bölme Panoları Yapım Aşamaları
U Bloklar Lentolar Hazır Konut Modelleri
Ytong Örgü Tutkalı Söveler Deprem Raporu
Ytong El Aletleri Ytong Donatılı Elemanları El ve Montaj Aletleri Erol Evgin'in Kaleminden Ytong
     

 

 

 

 

Anasayfa I Ürünler I Hizmetler I Referanslar I İletişim I Hakkımızda

info@yargiciinsaat.com