HeaderYargici
 
 
 
 
 
 
     
 

YtongLogoUrunler

 
 

YTONG DONATILI ELEMANLARI

 
 

http://www.ytong.com.tr/img/ana/DON1.jpghttp://www.ytong.com.tr/img/ana/DON2.jpg

http://www.ytong.com.tr/img/ana/ust.jpg
Teknik Tablolar :
http://www.ytong.com.tr/img/ana/birim.gif
http://www.ytong.com.tr/img/ana/stat.gif
http://www.ytong.com.tr/img/ana/hava.gif
http://www.ytong.com.tr/img/ana/ilet.gif
http://www.ytong.com.tr/img/ana/max.gif
http://www.ytong.com.tr/img/ana/tas.gif
http://www.ytong.com.tr/img/ana/olmayan.gif

 

Ytong malzemesinden, betonarme mühendislik kuralları içinde demir takviyesi ile büyük boyutlu, eğilmeye mukavim yapı elemanları üretilmektedir. Bu suretle önyapımın (prefabrikasyon) yararları ile Ytong’un yapıya sağladığı yararlar birleştirilmektedir.
Ön yapımlı elemanlar Ytong’dan üretilmeleri nedeniyle muadili yapı elemanlarına göre büyük ölçüde hafiflediği için, ekonomik taşıma mesafesi uzamakta, kaldırma ve montaj büyük kapasiteli vinçlere ihtiyaç duyulmadan yapılabilmekte, montaj

düzeni küçülmekte, yapı hafiflemektedir. Donatılı Ytong Yapı Elemanlarının ilave ısı yalıtımı gerektirmemesi, yapıda ısı yalıtım işini basitleştirip zaman, malzeme ve emek tasarrufu sağlamakta, yapı inşa sürecini hızlandırmaktadır.
Ayrıca ön yapım, yapıya Ytong kalite garantisi, sürat, mevsim ve hava koşullarına bağlı olmadan inşaat yapma olanağı sağlamakta ve bunların sonucu yapıya önemli boyutlarda ekonomi getirmektedir.
Bütün bu nedenlerden dolayı savaş yıllarından sonra Ytong donatılı elemanları, dünyanın birçok sanayileşmiş ülkesinde yaygın olarak üretilmeye başlanmıştır. Ytong donatılı elemanları ülkemizde de 1965 yılından beri Pendik fabrikamızda üretilmekte, yurdun her köşesinde ve yurt dışında başarı ile kullanılmaktadır.
Ytong donatılı elemanları başta toplu konut inşaatları olmak üzere, konut sektörüne ileri bir yapı teknolojisi getirdiğinden, sürati, kalitesi ve her mevsim inşaat yapma olanağı sunması ile de tercih edilmektedir. Konutlarda ısıtılmayan bodrum kat döşemesi Ytong döşeme elemanları ile oluşturulduğunda ilave bir ısı yalıtım tabakasına, dolayısı ile yüzer şap uygulamasına gerek kalmamakta, çatıda çatı elemanları kullanıldığında sıcak çatı uygulamasında yapı fiziği biliminin öngördüğü bütün koşullar sağlanmakta, ilave bir ısı yalıtım tabakası ve buhar kesici uygulamasına çok defa gerek kalmamaktadır.
Sanayi ve ticari yapılarda ise Ytong donatılı duvar, çatı ve döşeme elemanları gerek çeşit ve basit uygulama tekniği gerek hafifliği, yüksek ısı yalıtım özelliği, yüksek yangın mukavemeti ve her mevsim çalışılabilme özelliği ile öncelikle uygulama sahası bulmaktadır.
Kuru montaj tekniği sayesinde Ytong duvar elemanları ve Ytong hazır duvarları ile her mevsim ve iklim koşulunda çalışılabilmektedir. Kuru montaj tekniğinin bir faydası da gerektiğinde elemanların hasarsız olarak sökülüp tekrar kullanılabilmesidir.
YTONG Donatılı Elemanlarının Ortak Fiziksel Özellikleri :
Ytong donatılı elemanları TS 453 “Gaz ve Köpük Beton Yapı Malzeme ve Elemanları” Standardına uygun olarak üretilmekte ve üretiminin her safhasında Ytong fizik ve kimya laboratuvarları tarafından titiz bir şekilde kontrol edilmektedir.
Ytong donatılı elemanlarının kalitesi ayrıca Türk Standartları Enstitüsü’nce sürekli kontrol edilmekte ve Türk Standartları Enstitüsü’nce verilmiş kalite garantisine sahip bulunmaktadır.
Boyut Hassasiyeti :
Uzunluk ± 3 mm
Genişlik / Kalınlık ± 1,5 mm
(Parantez içi değerler hazır duvarlar için geçerlidir.)

Ytong Donatılı Elemanları Kullanma Yöntemleri :

Nakliye
Ytong donatılı elemanları eleman boyunun 1/5’ ine konulan 2 adet palet üzerinde fabrikadan sevk edilirler ve şantiyede de aynı şekilde istif edilmelidirler. İstifte uzun elemanların 50 cm’den daha fazla konsol çalışmamasına dikkat edilmelidir.
Ytong donatılı elemanlar ambalajsız sevk edildiklerinden nakliye sırasında hava şartlarına bağlı olarak nakliye birim ağırlıkları değişme gösterir. Donatılı elemanların palet aralarına nakliye sırasında birbirlerine vurarak hasar vermemesi için ahşap çıta, buna karşılık gergi iplerinin malzeme kenarlarını ve köşelerini kesmemesi için köşelere ahşap takviye konmalıdır.

http://www.ytong.com.tr/img/ana/im1.jpg

Sınıfı

Nakliye Birim Ağırlıkları
kg/m³

G3

700 - 800

G4

750 - 850

G6

850 - 950


Boşaltma, Istifleme, Şantiyede Taşıma ve Işleme

Ytong donatılı elemanları fabrikadan paletler üzerinde istiflenmiş olarak sevk edilirler. Elemanların boşaltmada hasar görmesini önlemek bakımından boşaltmanın paletler halinde bir çatallı yükleyici, bir vinç veya sapan yardımı ile yapılması tavsiye olunur. Şantiyede vinç veya çatallı yükleyici olmadığı hallerde boşaltma el ile kamyonun boyuna istikametine dayanan iki adet kalas üzerinde kaydırmak suretiyle olur. Kalaslar eşit uzunlukta ve düzgün yüzeyli olmalıdır. Kenar ve köşe kırıklarına sebep olmamak için boşaltmada özen gösterilmeli, hiçbir zaman plaklar enine yönde yuvarlanarak boşaltılmamalıdır. Boşaltma sırasında manivela gibi gereçler kullanılmamalıdır. Elemanlar fabrikadan şerbet kanalı üstte olarak sevk edildiğinden, bu durum aynı zamanda elemanların yapıdaki montaj durumunu da göstermektedir. Bu bakımdan boşaltma sırasında elemanların alt üst olmamasına dikkat edilmelidir.
Ytong donatılı elemanları mutlaka düzgün bir sahaya ve uygulama alanına mümkün olduğu kadar yakın bir yere istif edilmelidir. İstifler iki adet ahşap 10x10 cm takoz üzerine olmalıdır. Ahşap takozların eleman uçlarına uzaklığı eleman boyunun 1/5’inde olmalıdır.
İstiflemede Ytong donatılı elemanları paketler halinde üst üste istifleniyorsa ve daha sonra tekrar paketler halinde taşınacaksa paketlerin arasına iki adet 10x10 cm ahşap takoz konmalıdır.
Ahşap takozlar aynı boyutlarda ve paketler arasındaki bütün takozlar aynı düşey hizada bulunmalıdır. Aynı şekilde istifler arasına sapan veya montaj kavrayıcısı girecek şekilde bir ara bırakılmalıdır

Ytong Donatılı Eleman Türleri :

Çatı ve Döşeme Elemanları
Taşıyıcı Düşey Duvar Elemanları
Yatay ve Düşey Duvar Elemanları
Ytong Bölme Panoları
Lentolar
Söveler
Ytong Donatılı Elemanları El ve Montaj Aletleri

 

 

 

 

Anasayfa I Ürünler I Hizmetler I Referanslar I İletişim I Hakkımızda

info@yargiciinsaat.com