HeaderYargici
 
 
 
 
 
 
     
 

YARGICI İNŞAAT

 
 

MANTOLAMA SİSTEMİ UYGULAMA DETAYLARI

 
 

Subasman profilinin yerleştirilmesi

http://www.weber.com.tr/uploads/pics/subasman_profil_montaji.jpg

İpinde ve terazisinde olmasına dikkat edilerek, kullanılan yalıtım levhasının kalınlığına göre seçilen subasman profili, en fazla 50 cm. aralıklarla subasman profili montaj seti yardımı ile yüzeye sabitlenir. Ayrıca, duvar ile subasman profili arasındaki girinti ve çıkıntıları gidermek amacıyla farklı kalınlıklardaki plastik takozlar kullanılabilir.
http://www.weber.com.tr/uploads/pics/subasman_profil_kose.jpg
Köşe bağlantıları ise, subasman profillerinin köşeye uygun olarak açılı kesilmesiyle oluşturulur.

Isı yalıtım levhalarının döşenmesi

Yapıştırma harcının hazırlanması
Çimento esaslı yapıştırma harçları 25 kg’lık bir torbaya ortalama 6 lt. kadar su eklenerek düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirildikten sonra bir kez daha karıştırılıp, uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi 2 saattir. Akrilik esaslı flex yapıştırıcılar ise kullanıma hazırdır ve uygulanmadan önce yayılmasını kolaylaştırmak için düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla iyice karıştırılmalıdır. Mantolama Yalıtım Levhalarının (Taşyünü, EPS, Karbonlu EPS, XPS) yapıştırılmasında, her iki ürün için farklı metodlar kullanılmalıdır.

http://www.weber.com.tr/uploads/pics/noktasal_yapisma.jpg
Noktasal yapıştırma metodu
Çimento esaslı yapıştırma harçları, yalıtım levhasını çevreleyecek şekilde kenarlardan 5 mm. kalmasına dikkat edilerek çepeçevre uygulanmalıdır. Ortada kalan bölüme 3 büyük parça harç noktasal olarak uygulanır. Mantolama Levhası yüzey alanının %40’ının yapıştırıcı ile kaplanmış olmasına dikkat edilmelidir
http://www.weber.com.tr/uploads/pics/disli_mala_yapisma.jpg
Dişli mala metodu
Akrilik esaslı flex yapıştırıcı, dişli çelik mala yardımıyla yüzeye veya Mantolama Yalıtım Levhasına tamamen yayılmalıdır. Bu yöntem, uygulama yapılacak yüzeyin çok düzgün olduğu durumlarda, çimento esaslı yapıştırma harçları için de tercih edilebilir. Her iki yapıştırma metodunda da iletken görevi görmemesi amacıyla derzlere yapıştırıcı taşırılmamasına dikkat edilmelidir.

Isı yalıtım levhalarının yerleştirilmesi

http://www.weber.com.tr/uploads/pics/levha_yerlestirme.jpg
Mantolama Yalıtım Levhaları duvarın alt kısmından başlanarak yukarı doğru aralıksız ve şaşırtmalı olarak döşenir. Levhaların düzgün döşenmesine ve kenarların zedelenmemesine dikkat edilmelidir. Hasarlı levhalar kullanılmamalı, kenarları aşınmış levhalar ise uygulama öncesinde törpüleme işlemine tabi tutulmalıdır.
http://www.weber.com.tr/uploads/pics/levha_yerlestirme2.jpg
Yapıştırıcı uygulandıktan sonra yalıtım levhaları, duvar yüzeyine bitiştirilerek yerleştirilir. Yerleştirme esnasında, levhalar arasında mümkün olduğunca boşluk bırakılmamalıdır. İnce boşluklar ısı yalıtım bandı veya köpük kullanılarak doldurulmalı, 4 mm.’den daha büyük aralıklar mutlaka aynı tip ısı yalıtım malzemesi kullanılarak kapatılmalıdır
http://www.weber.com.tr/uploads/pics/cizim1.JPG
Şaşırtma için köşelerde sadece tüm ve yarım levhalar kullanılmalı, şaşırtma ayarı için gerekebilecek yarımdan küçük parçaların köşelere denk gelmemesine dikkat edilmelidir.
http://www.weber.com.tr/uploads/pics/cizim2.jpg
Yüzey dışına çıkan levhaların kenarları yapıştırıcı kuruduktan sonra düzeltilmelidir. Balkon altı, lento vb. bina çıkmalarında yatay ısı yalıtım levhaları, ona dik gelen ısı yalıtım levhası ile örtülecek şekilde yerleştirilmelidir. EPS ile yapılan uygulamalarda toleranslar dahilindeki yüzey taşmaları törpülenmelidir.
http://www.weber.com.tr/uploads/pics/cizim3.jpg
Mantolama Yalıtım Levhaları yerleştirilirken yüzeydeki pencere vb. boşluklara dikkat edilmelidir. Bu bölümler çatlamaya karşı riskli bölgeler olduğundan ısı yalıtım levhaları tam levhadan L şeklinde kesilmek sureti ile köşe çıkartılarak yerleştirilmelidir. Pencere ve kapılarda, ısı yalıtım levhaları kaba yapının dışına taşacak şekilde yerleştirilmeli, yapıştırıcı kuruduktan sonra ısı yalıtım sistemi ile kapı-pencere kasası arasına kapı pencere profili ya da ısı yalıtım bandı yerleştirildikten sonra fazlalıklar kesilmelidir.

Yalıtım levhalarının dübellenmesi
Dübel sayısı
Dübellemenin amacı sistemin rüzgar ve türbülans etkilerinden zarar görmesini engellemektir. Genellikle, uygulamalarda kullanılacak dübel sayısı 6 dübel/m2 esas alınarak hesaplanır. Ancak m2 başına kullanılması gereken ideal dübel sayısını bina yüksekliği ve bina çevresindeki çevre koşulları belirlemelidir. Özellikle bina kenarlarında, rüzgarın kuvvetinden dolayı kullanılacak dübel sayısı önem taşır. Binanın cephe yüksekliği genişliğinden büyükse, kenar alanı genişliğin %10’u olarak hesaplanır. Eğer yükseklik genişlikten küçük veya aynıysa, kenar alanı yüksekliğin %10 u olarak hesaplanır. Kenar alanın 1 metreden daha az hesaplandığı durumlarda kenar alan 1 metre kabul edilmelidir. Tablo 1’deki bilgiler yüksekliği 50 metreye kadar olan binalar içindir, rüzgar hızı ise 135 km/h olarak sınırlandırılmıştır.
Tablo 1 : Kenar alanlarda 1m2 için kullanılacak dübel sayısı ( dübel taşıma gücü 0,15 kN )


Rüzgarın hız değeri ( km/h)

Müstakil ve az katlı binaların bulunduğu, göl-deniz kıyıları, şehir merkezlerinden uzaktaki yerleşim bölgeleri

Sık ağaçlıklı, bu nedenle rüzgara kapalı olabilecek, şehir merkezinden uzaktaki yerleşim bölgeleri

Bitişik nizam veya çok katlı binaların bulunduğu yerleşim bölgeleri

Bina Yükekliği ( m )

< 10

10-25

25-50

< 10

10-25

25-50

< 10

10-25

25-50

< 85

6

6

6

6

6

6

6

6

6

85-115

8

10

12

8

8

10

6

8

10

115-135

10

12*

12*

10

12

10*

8

10

12

* Bu tip binalarda taşıma gücü 0,20 kN olan dübeller tercih edilmelidir.
Dübel şeması

http://www.weber.com.tr/uploads/pics/cizim4.jpg
Dübeller yerleştirilirken en çok tercih edilen yöntem, Mantolama Yalıtım Levhasının ortasında ve tüm ek yerlerine gelecek şekilde dübellerin yerleştirilmesidir.
http://www.weber.com.tr/uploads/pics/cizim5.jpg
Bir diğer yöntem ise her levhaya üçer dübel yerleştirilmesidir.Dübeller yerleştirilirken levha kenarlarından 5’er cm. kadar mesafe bırakılmalıdır.
http://www.weber.com.tr/uploads/pics/cizim6.jpg
Ayrıca kenar alanlarında uygulama, köşelerden yatayda en fazla 40 cm., dübeller arasında yukarıdan aşağıya ise 25 cm. olacak şekilde gerçekleştirilmelidir.
http://www.weber.com.tr/uploads/pics/cizim7.jpg
Pencere kenarlarında ise dübelleme, levhaların yüzeyden kopma riskini önleyecek şekilde yapılmalıdır.

Dübelleme

http://www.weber.com.tr/uploads/pics/dubelleme.jpg
Dübelleme, yapıştırıcının yeterince kuruduğu tespit edildikten sonra, yüzeyde çıkıntı yaratmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu süre 20°C ortam sıcaklığında 24 saattir. Kullanılacak dübel seçimi ve açılması gerekli derinliğin tespiti göz önüne alınarak, uygulamanın yapılacağı duvarın özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Dübellerin sağlam yerleşmesi sağlanmalı, sağlam yerleştirilmemiş dübel çıkarılarak yanına yeni dübel çakılmalıdır. Açık kalan delik aynı tür ısı yalıtım malzemesi ile doldurulmalıdır. Fayans ve sağlam olmayan sıvalı yüzeyler dübelleme işlemi için uygun değildir.

Bina köşelerinin oluşturulması

Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında, köşelerin çatlama riski en yüksek olan ve aynı zamanda mekanik zorlamalara en fazla maruz kalan bölgelerden olması nedeniyle köşe profilleri kullanılmalıdır. Mantolama sisteminde, alüminyum ve kendinden fileli PVC olmak üzere 2 çeşit köşe profili bulunmaktadır. Kendinden fileli profilleri kullanmak işçilik ve zamandan kazandırdığı gibi, yanlış uygulama riskini de en aza indirmektedir.

Filesiz alüminyum köşe profili uygulaması

http://www.weber.com.tr/uploads/pics/aluminyum_kose_yerlestirme.JPG
Alüminyum köşe profilleri köşelere çimento esaslı weber.therm grubu yüzey sıvaları ve akrilik esaslı flex yüzey sıvası ile yerleştirilir ve üzerine donatı filesi köşelerden en az 20 cm. dönecek şekilde uygulanır. Tüm yüzeye uygulanan donatı filesi en az 10 cm. bu uygulamanın üzerine bindirilir.

Kendinden fileli köşe profili uygulaması

http://www.weber.com.tr/uploads/pics/fileli_kose_yerlestirme.jpg

Kendinden fileli köşe profilleri yüzeye yerleştirilirken, köşe profilinin genişliğinde ince bir kat çimento esaslı veya akrilik yüzey sıvası uygulanır, profil üzerine yerleştirilir ve şekilde belirtildiği gibi üzerine donatı filesi uygulanır.

Damlalıklı köşe profillerinin yerleştirilmesi

http://www.weber.com.tr/uploads/pics/damlalikli_kose_yerlestirme.jpg

Damlalıklı köşe profilleri, köşelere çimento esaslı veya akrilik yüzey sıvaları yardımıyla sabitlenir ve üzerine donatı filesi yerleştirilir.
http://www.weber.com.tr/uploads/pics/damlalikli_kose_yerlestirme2.jpg
Yerleştirme sırasında profilin terazisinde olmasına dikkat edilmelidir.

Dilatasyon profillerinin yerleştirilmesi

http://www.weber.com.tr/uploads/pics/dilatasyon_yerlestirme.jpg

Yapıdaki mevcut dilatasyon derzleri, dış cephe ısı yalıtım sisteminde de korunmalı, kesinlikle sıva ve yapıştırıcı gibi malzemelerle kapatılmamalı; bu bölümlerde dilatasyon profilleri kullanılmalıdır. Dilatasyon derzinin iki yanına ince bir kat çimento esaslı veya akrilik yüzey sıvaları uygulanır, profil yerleştirilir ve donatı filesi, dilatasyon profili uygulama detayında gösterildiği gibi fileli kısımların üzerine binecek şekilde uygulanır. Dilatasyon profillerinin ek yerlerinde, yukarıdaki profil üstte kalacak şekilde en az 10 cm. birbiri üzerine bindirme yapılmalıdır.

Fuga profillerinin yerleştirilmesi

http://www.weber.com.tr/uploads/pics/fuga_profili_yerlestirme.jpg

Mantolama Yalıtım Levhaları, aralarında arzu edilen derz boyutu kadar boşluk bırakılarak döşenir. Derzin arkada kalan bölümüne, ısı yalıtımın sürekliliğini sağlamak amacıyla, uygun boyuttaki ısı yalıtım bandı yerleştirilir. Yalıtım bandı uygulamasından sonra derz aralarına fuga profilleri,çimento esaslı veya akrilik yüzey sıvaları yardımıyla yerleştirilir. Yüzeydeki donatı filesi, profil kenarlarının üzerlerine bindirilir ve üzeri sıvanır. Profillerin terazisinde ve özellikle köşelerde gönyesinde olmasına dikkat edilmelidir. Arzu edildiği takdirde, fuga profillerinin üzerleri boyanarak dekoratif görünüm kazandırılılabilir.

Kapı-pencere profillerinin yerleştirilmesi

Kapı veya pencere kasası ile ısı yalıtım levhasının arasına kapı pencere profili uygulama detayında gösterildiği şekilde yerleştirilir. Profilin fileli kısmıçimento esaslı veya akrilik yüzey sıvaları yardımıyla duvara sabitlenir. Son kat uygulama sonrasında koruyucu kağıt bant çıkarılıp, temiz bir yüzey elde edilebileceği gibi, kağıt bandın yapışık olduğu PVC kolayca kırılarak profilden tamamen koparılabilir.

Sıva ve donatı filesi uygulaması

http://www.weber.com.tr/uploads/pics/file_uygulamasi.jpg

Mantolama Yalıtım Levhalarının yapıştırma ve dübellenmesi işlemlerinden sonra yüzey sıvası uygulamasına geçilebilir. Uygulama için mantolama sistemlerinde kullanılan çimento esaslı yüzey sıvası 25 kg’lık bir torbaya ortalama 6 lt. su eklenerek tercihen düşük devirli bir mikser veya mala yardımıyla karıştırılır. Hazırlanan harç uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirildikten sonra bir kez daha karıştırılıp çelik mala yardımıyla yüzeye uygulanır. Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi 2 saattir.

Akrilik esaslı flex yüzey sıvası ile sıva işlemi için ağırlıkça %30'a kadar portland çimentosu ilave edilerek düşük devirli bir mikser veya mala ile iyice karıştırılarak hazırlanan harç kullanılır. Harç yüzeye çelik mala ile çekilir. Yüzey sıvasının uygulama kalınlığı her bir katta en fazla 2 mm. olmalı, toplam iki katta 4 mm.’yi geçmemelidir. Her iki tip yüzey sıvası için de, henüz kurumamış sıvanın üzerine donatı filesi, yukarıdan aşağıya doğru, bastırılarak ve iyice gerilerek, katlanmadan ve yalıtım levhasından tüm yüzeye eşit uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Birleşim yerlerinde donatı filesi, her zaman 10 cm. üst üste bindirilerek uygulanmalıdır.

http://www.weber.com.tr/uploads/pics/file_uygulamasi_kose.jpg

Filesiz köşe profili kullanılması halinde köşelerde donatı filesi en az 10-20 cm. döndürülmelidir. Kapı ve pencere köşelerinde ikinci bir kat donatı filesi ayrıca çapraz olarak yerleştirilir. İkinci kat sıva uygulamasına 3-4 saat ( 20oC ortam sıcaklığında ) sonra geçilmelidir. Uygulama sonrasında yüzey, dış cephe kaplamasına uygun hale gelmiş olacaktır.

Dekoratif dış cephe profillerinin yerleştirilmesi

http://www.weber.com.tr/uploads/pics/dekoratif_profil_uyg.jpg


Çimento esaslı veya akrilik esaslıyapıştırıcı, ince dişli bir mala ile dekoratif dış cephe profillerinin arkasına sürülür ve profiller yüzeye sabitlenir. Birleşim yerleri elastik tesviye macunu ile düzeltilir. Üzeri saçak vb. şekilde kapalı olmayan bölümlerde, profillerin sadece üst kısımlarına ince bir tabaka silikon uygulaması önerilir. Arzu edildiği takdirde profillerin üzerleri dış cepheler için uygun bir boya ile boyanabilir.

Son kat kaplama uygulaması

Yüzey sıvası olarak çimento esaslı sıva kullanılması durumunda son kat kaplama uygulamasına, sıva uygulamasından en az yedi gün sonra geçilmelidir. Bu süre flex sıva için 2-3 gündür (20oC ortam sıcaklığında). Son kat uygulaması tavsiye edilen uygulama şartlarına uygun olarak gerçekleştirmelidir.

 

 

 

Anasayfa I Ürünler I Hizmetler I Referanslar I İletişim I Hakkımızda

info@yargiciinsaat.com